Doğumsal Hipotiroidi Tarama Programı; 2015 Yılında Doğan Doğumsal Hipotiroidi Tanısı Alan Olguların Son 4 yıllık değerlendirmesiDescription:

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Olcay EVLİYAOĞLU, Uzm. Dr. Yavuz ÖZER
Proje Araştırmacıları: Uzm. Dr. Hande TURAN
Ülkemizde henüz DH insidansı kesin olarak bilinmemektedir. Tiroid hormon yapımı geçici veya kalıcı olarak bozulabilir. Kalıcı bozukluklarda hayat boyu tedavi gerekir. Olguların tiroid işlevleri, büyüme ve gelişim evrelerine göre değişken olabilir. Geçici birincil DH; izlemde, L-T4 dozunun tiroid işlevlerine göre giderek düşürülmesi ve tedavi kesildikten sonra tiroid işlevlerinin normal olması olarak tanımlanır, iyot eksikliği olan bölgelerde sık görülür. Bu çalışmada ülkemizin tarama programından 2015 yılında yönlendirilen ve doğumsal hipotiroidi tanısı alan olguların nedensel dağılımı ve 3 yıllık izlem sonunda kalıcı ve geçici hipotiroidi oranlarının belirlenmesi, kalıcı ve geçici hipotiroidilerin başvuru bulguları (kapiller TSH ve venöz tiroid işlevleri vs) açısından karşılaştırılarak ulusal verilerin ortaya konulması planlanmıştır.Instructions:

Araştırma amacı 

Ulusal tarama programından yönlendirilen ve doğumsal hipotiroidi tanısı alan olguların nedensel dağılımı ve 3 yıllık izlem sonunda kalıcı ve geçici hipotiroidi oranlarının belirlenmesi, kalıcı ve geçici hipotiroidilerin başvuru bulguları (kapiller TSH ve venöz tiroid işlevleri vs) açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
 
Araştırma yöntemi  
Olgular ve yöntem: 
Doğumsal hipotiroidi tarama programı ile 2015 yılında yönlendirilen (kapiller kan örneğinde tekrar TSH > 5,5 mU/L) bütün olgular çalışmaya alınacaktır. Bu çalışmanın amacı doğumsal hipotiroidi tanısı alan hastaların tanı anındaki klinik, laboratuvar ve radyolojik özelliklerin ve nedene yönelik bulguların değerlendirilmesi, üçüncü yılın sonunda tedavisi kesilen olguların sonuçlarına göre geçici ve kalıcı hipotiroidi insidansının belirlemektir.
 
 Araştırma planı  
İki bin on beş yılında tarama programında doğumsal hipotiroidi tanısı alan olgular çalışmaya alınacaktır. Tanı alan olguların 3 yıllık izlemi sonunda, tedavisi kesilenlerin tedavi kesildikten sonraki izlem sonuçlarına göre kalıcı ve geçici hipotiroidi insidansı belirlenecektir.
Çalışma (veri girişi) başlangıç ve bitiş tarihi: Aralık 2019 – Aralık 2020 
Öngörülen çalışma süresi 12 aydır. 


Project Admins:

  • Yavuz özer
  • Olcay Evliyaoglu


Project start - end date: 26/01/2021 - 26/01/2022