Ailevi Büyüme Hormonu Eksikliği Olgularında GH-1 Mutasyonu TaranmasıDescription:

İzole Büyüme Hormonu eksikliğinin çoğunun nedeni bilinmemekle birlikte konjenital veya edinsel olabilmektedir. Nedeni saptanan olgulardan Growth Hormone 1 (GH1) geninde mutasyona sahiptir.

İzole büyüme hormonu eksikliğinin 4 tip kalıtım paterni vardır. Tip 1 otozomal resesif geçişli olup, Tip 1A veya Tip 1B olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Tip 1A büyüme hormonu (GH1) geninde delesyon veya mutasyon bulunur. Hipofiz de büyüme hormonu sekresyonu hemen hemen hiç yoktur. Büyüme hormonu eksikliğinin en ağır klinik bulgularını gösterirler. Uyarı testlerine büyüme hormonu yanıtı yoktur. IGF-I düşüktür, ancak somatomedin jenerasyon testi ile artar. Büyüme hormonu tedavisine başlangıçta iyi yanıt veren bu çocuklarda büyüme yanıtı daha sonra bozulur ve büyüme hormonuna karşı antikorlar gelişir.

Tip 1B’de tam hormon kaybı yoktur. Sıklıkla intron 4’deki baz kayması sonucu gelişir. Büyüme hormonu eksikliği ağır veya kısmi olabilir. Büyüme hormonu tedavisine iyi yanıt verirler, antikor gelişimi olmaz.

Tip 2, Tip 1B’ye benzer. Geçişi otozomal dominanttır. Yirmi farklı mutasyon tanımlanmıştır. Kohort çalışmalarında Konjenital İzole Büyüme Hormonu (GH) eksikliğinin en yaygın formu olup, en sık GH1 geni splicing mutasyonu ile yabani tip GH sekresyonu üzerine negatif etki gösteren 17,5-kDa GH izoform oluşumuna neden olur. Hasta bir ebeveyn ve sıklıkla bir kardeş bulunur. Değişik derecelerde büyüme geriliği ile karakterizedir. Düşük ama saptanabilir düzeyde serum GH düzeyleri vardır. Fenotip-Genotip ilişkisi son derece zordur. Bu değişken fenotipin şiddeti, normal ürün üretilebilecek mutant GH1 genlerinin residüel kapasitesi ile ilişkilidir. Hastaların MRI bulgularında ön hipofiz hipoplazisi görülebilmektedir.

Tip 3 X’e bağlı olarak geçer (Xp22.3’de delesyon, Xq13.3-q21.2’e mikro duplikasyon). Beraberinde hipogammaglobulinemi olabilmektedir.

Bu nedenle ulusal düzeyde çok merkezli olarak İzole Büyüme Hormonu eksikliği olgularının Growth Hormone 1 (GH1) geninde mutasyonlarının ortaya konulması hedeflenmiştir.

Çukurova Üniversitesi bünyesinde Etik Kurul Onayı Alınmıştır.

Bilgi: Projeye katılacak merkezler Çukurova Üniversitesi bünyesindeki Etik Kurul’a projeye katılım onay dilekçesi bildireceklerdir.

a-    BÜYÜME – Olcay Neyzi: Neyzi O, Bundak R, Gökçay G, Günöz H, Furman A, Darendeliler F, Baş F. Reference values for weight, height, head circumference, and body mass index in Turkish children. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015;7(4):280-93. (PubMed ID: 26777039)

b-     IGF1 ve IGFBP3: Kemilüminesan immünometrik assay yöntemi ile
Guven B, Can M, Mungan G, Acіkgoz S. Reference values for serum levels of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and IGF-binding protein 3 (IGFBP-3) in the West Black Sea region of Turkey. Scand J Clin Lab Invest 2013;73(2):135-40. (PubMed ID: 23327101

c-    Öngörülen Erişkin Boy: Post EM, Richman RA. A condensed table for predicting adult stature. J Pediatr 1981;98(3):440-2. (PubMed ID: 7205458)
Roche AF, Wainer H, Thissen D. The RWT method for the prediction of adult stature. Pediatrics 1975;56(6):1027-33. (PubMed ID: 172855)Instructions:Çalışmaya Alınma Kriterleri:

 1. Projeye katılacak merkezler: Ulusal düzeyde tüm Çocuk Endokrinoloji merkezlerine açık olacaktır.
 2. 0-18 yaş arası büyüme hormonu eksikliği tanısı konulan kız ve erkek hastalar [Ailenin diğer bireylerinde (Anne-baba-kardeşler-veya diğer kuşaklarda) İzole Büyüme Hormonu eksikliği tanısı almış ] olmalı
 3. GHST testlerinde pik yanıt <10
 4. Boy SD<-2
 5. Yıllık Uzama hızı SD <-1
Çalışma Dışlama Kriterleri:
 1. Ailesel Büyüme hormonu eksikliği hikayesi olmayanlar
 2. Multiple hipofizer yetmezliği olan hastalar
 3. Organik nedenlere bağlı gelişen Büyüme hormonu eksikliği hastalar
 4. Sendromik tanı alan hastalar
 5. Nörosekretuvar Disfonksiyon tanısı

Olgu veren tüm merkezlerin yayınlanacak makalede isimlerinin olması planlanmıştır. Olgu sayısına göre her merkezin kaç isimle temsil edileceği belirlenecektir. Her merkezden en az 1 isim olacak ve olgu sayısına göre yazar sayısı arttırılacaktır (Toplam olgu sayısına göre en az. Sıralamada en çok hasta veren merkez öncelikli olacaktır. Merkezler kendi isim sıralarını belirtecektir.

Öngörülen çalışma süresi 12 aydır.

Proje Yürütücüsü:
Yard. Doç.Dr. Fatih GÜRBÜZ

Proje Araştırmacıları: Prof. Dr. Bilgin YÜKSEL, Yard. Doç.Dr. Fatih GÜRBÜZ


Project Admins:

 • Fatih Gürbüz


Project start - end date: 01/03/2018 - 01/10/2019