Retrospective Analysis of Pediatric Cases with Vitamin D Intoxication regarding Clinical and Laboratory FindingsDescription:

 

D vitamini bağırsaktan kalsiyum ve fosfor emilimini sağlanması, renal kalsiyum reabsorpsiyonu ve kemik mineralizasyonunda aldığı görevlerin dışında immün sistemin düzenlenmesi gibi endokrin dışı etkilerde de bulunan bir vitamindir. Eksikliği sonucunda büyüme geriliği, kemik deformiteleri, hipokalsemi ve rikets tablosu meydana gelir. Bu durumun önlenmesi amacıyla ülkemizde profilaktik olarak 1 yaşına kadar günde 400 ünite D vitamini desteği yapılmaktadır.
 
Diğer yandan, D vitamini eksikliği ya da rikets düşünülerek ya da süt çocukluğu döneminde diş çıkması veya boy uzaması amacıyla aileler tarafından yüksek doz D vitamini kullanılması sonucunda hiperkalsemi ile ilişkili ciddi gastrointestinal, renal, merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sonuçlar doğurabilen D vitamini entoksikasyonu kliniği meydana gelebilmektedir. D vitamini kan düzeyi 150 ng/mL’nin üzerinde iken gözlenen entoksikasyon kliniği ve tedavisi konusunda literatürde görece küçük hasta gruplarından oluşan az sayıda araştırma bulunmaktadır.

Bu çalışma ile çocukluk yaş grubunda D vitamini entoksikasyonuna ait klinik özelliklerin ve tedavi sonuçlarının geniş bir vaka serisi ile ulusal çapta ortaya konması amaçlanmıştır.Instructions:


Bu çalışmaya ülkemiz Çocuk Endokrinoloji merkezlerinde hiperkalsemi nedeniyle değerlendirilen ve D vitamini entoksikasyonu tespit edilen 18 yaşından küçük hastaların dosya verilerinin dahil edilmesi planlanmıştır.

Bu hastalarda klinik bulgular, laboratuvar değerleri ve uygulanan farklı tedavilerin sonuçları değerlendirilecektir.

Yardımcı araştırmacıların isimleri, merkezlerinden gönderilen vakaların toplam olgu sayısının yüzdesine göre sıralanacaktır.

 

Her araştırmacı sadece kendi hastalarını görebilecektir.

 

Hasta girişi için gerekli açıklamalar:


 -“Ongoing Projects” bölümünden söz konusu çalışma tıklanarak çalışmanın sayfasına gidebilirsiniz
.

-Çalışmanın sayfasında “Apply” tıklayarak çalışmaya katılım talebinizi ileteniz.

-Talebiniz onaylanınca çalışma, “My Projects” bölümünde görünür hale gelecektir.

-Çalışmanın sayfasındaki “Add Patient” tıklanarak çalışmaya girebilirsiniz. 

-Çalışma sayfasına girdikten sonra hasta kaydınızı yapabilmek için "Add Patient” tıklayınız.

-Hasta kaydı için “Hasta Bilgileri” ve “Tedavi Özellikleri” olmak üzere iki sayfanın doldurulması gerekmektedir
.

-Kırmızı yıldız ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

 

 

 


Project Admins:

  • -Korcan Demir-
  • -Behzat Ozkan-


Project start - end date: 13/04/2014 - 01/01/2015